top of page

Recent Forum Posts

Newest Members

Recent Photos

Cefndir

Fy enw i yw Sioned Glyn. Rwyn byw ym Mangor. Cefais fy ngeni yn Gorseinon a fy magu yng Nghaerdydd. Dwin ymddiddori mewn bob math o gelf gwahanol yn enwedig Caligraffi Celtaidd. Ar hyn o bryd rwyn gwneud mapiau o wahanol ardaloedd yng Nghymru. Y bwriad yn y pendraw yw creu darnau o waith yn dangos bob ardal o'm gwlad. Ers blynyddoedd lawer yr wyf wedi derbyn amrywiol gomisiynau i greu gweithiau gogyfer a phob math o achlysuron. Yr wyf hefyd wedi mentro i feysydd eraill, megis peintiadau acrylig, gwaith serameg a gweithiau gwydr . Rwyf wedi cyhoeddi llyfrau cartwnau hanes Cymru a chyfres Cyffro gan y Lolfa. FY mhrif ysbrydoliaeth yw fy Ngwlad a'i thirlun. Rwyn athrawes Gelf ers blynyddoedd lawer mewn ysgol uwchradd leol.


My name is Sioned Glyn. I live in Bangor. I was born in Gorseinon and brought up in Cardiff. I love all kinds of art especially Celtic Calligraphy. At the moment I am working on maps of different areas of Wales, I hope in the end to finish every part of Wales! I have written a few cartoon books for children which concentrate on Welsh history. During the past few years I have worked on many different projects. My inspiration is my country and it's landscape. Recently I have been working on exploring new avenues. Here are a few examples.... 

bottom of page